Legal Notice

All content of this website © Patrick de Vleeschauwer 2024 . All rights reserved. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from the author/photographer is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Patrick de Vleeschauwer – www.patrickdv.com- with appropriate and specific direction to the original content.


 

Alle inhoud van deze website © Patrick de Vleeschauwer 2024 . Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik en/of duplicatie van dit materiaal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur/fotograaf is ten strengste verboden. Uittreksels en links mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat volledige en duidelijke vermelding wordt gegeven aan Patrick de Vleeschauwer – www.patrickdv.com- met passende en specifieke verwijzing naar de originele inhoud.

 


Close Menu